Wśród wielu miast w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w temacie sztuki i akademickim, ale też na wielu odmiennych polach. Staje się obszarem przyjaznym do życia. Przekształcenia, jakie dotknęły miasto w niedawnych okresach sprawiają, że